METODA

Metodika tréninku je jednoduchá

Budete trénovat 3x do týdne v délce 30 až 40 minut po dobu nejméně 4 po sobě jdoucích týdnů. Intenzita tréninku je nastavena podle Vašeho věku a tělesné zdatnosti. Trénink probíhá v jakémkoli fitness centru, které spolupracuje s Better Belly®.

Efekt ze cvičení je možné zesílit vhodnou úpravou Vašeho jídelníčku.

Metoda betterbelly

Měření a vážení probíhá během první tréninkové lekce, a znovu po 4 týdnech pro potvrzení pozitivních výsledků!

Během kardiovaskulárního tréninku na sobě máte oblečen břišní pás vytvářející infračervené záření. Díky intenzitě tepelného záření a ve spojení s mírným tělesným pohybem Vaše tělo bude muset pracovat ještě více, aby se ochlazovalo. Tepelné záření působí nejen na povrchu, ale také uvnitř břicha na tuk u tělesných orgánů, a podporuje zrychlení krevního oběhu. Výsledkem může být Vaší konfekční velikosti o 1-2 stupně!


Tréninková lekce probíhá na běžeckém či chodeckém pásu, crossovém trenažéru (eliptikal) nebo na cyklotrenažéru, případně stepperu.

Kontraindikace Betterbelly

  • Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze

  • Trombóza kdykoliv v anamnéze

  • Srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze

  • Jakákoliv nedostatečnost jaterní, ledvinová a srdeční

  • Jakékoliv zánětlivé onemocnění

  • Cukrovka

  • Vysoký krevní tlak - dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky, je možno po konzultaci s lékařem)

  • Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)

  • Těhotenství = nedoporučuje se

V případě pochybností doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.