METODA

Metodika tréninku je jednoduchá:

Budete trénovat 3x do týdne v délce 30 až 40 minut po dobu nejméně 4 po sobě jdoucích týdnů. Intenzita tréninku je nastavena podle Vašeho věku a tělesné zdatnosti. Trénink probíhá v jakémkoli fitness centru, které spolupracuje s Better Belly®.

Měření a vážení probíhá během první tréninkové lekce, a znovu po 4 týdnech pro potvrzení pozitivních výsledků!Tréninková lekce probíhá na běžeckém či chodeckém pásu, crossovém trenažéru (eliptikal) nebo na cyklotrenažéru, případně stepperu.

Během kardiovaskulárního tréninku na sobě máte oblečen břišní pás vytvářející infračervené záření. Díky intenzitě tepelného záření a ve spojení s mírným tělesným pohybem Vaše tělo bude muset pracovat ještě více, aby se ochlazovalo. Tepelné záření působí nejen na povrchu, ale také uvnitř břicha na tuk u tělesných orgánů, a podporuje zrychlení krevního oběhu. Výsledkem může být Vaší konfekční velikosti o 1-2 stupně!

Efekt ze cvičení je možné zesílit vhodnou úpravou Vašeho jídelníčku.

Kontraindikace Betterbelly:

  • Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze

  • Trombóza kdykoliv v anamnéze

  • Srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze

  • Jakákoliv nedostatečnost jaterní, ledvinová a srdeční

  • Jakékoliv zánětlivé onemocnění

  • Cukrovka

  • Vysoký krevní tlak - dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky, je možno po konzultaci s lékařem)

  • Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)

  • Těhotenství = nedoporučuje se

V případě pochybností doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.