CENÍK

Doporučené ceny cvičení s Better Belly pásy ve fitness centrech (cena včetně DPH):

 iniciační tréninkový program: 4 týdny po sobě 3x týdně, program povinný pro nové účastníky 1690 Kč
 1 tréninkový týden (3-4 lekce po 40 minutách), pouze po absolvování iniciačního programu
 450 Kč
 1 tréninková lekce (lekce trvající 40 minut), pouze po absolvování iniciačního programu
 190 Kč


 ukázková tréninková lekce, zaškolení, vysvětlení principu a pravidel, cvičení (50 minut)  160 Kč


Retenční intenzivní bonus při minimálním relaxačním intervalu mezi tréninkovými programy:
  • Po absolvování iniciačního tréninkového programu je pro absolventa/absolventku k dispozici retenční bonus na další 4 týdenní tréninkový program ve výši 300 Kč, pokud relaxační interval mezi ukončením prvního tréninkového programu a dalšího tréninkového programu nepřesáhne 1 kalendářní týden.
  • Cena dalšího retenčního a každého následujícího 4 týdenního retenčního tréninkového programu je tedy 1290 Kč, pokud bude splněno pravidlo maximální doby relaxačního intervalu v délce 1 týden.